Najpopularniji oblik marketinga

sve popularniji oblik marketinga danas niži troškovi oglašavanja i promocije u odnosu na tradicionalne medije mogućnost preciznog ciljanja željenih skupina globalni doseg marketinške kampanje stalno oglašavanje (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) široki spektar korisnika koji su izloženi kampanji praćenje učinka i rezultata kampanje u stvarnom vremenu mogućnost promjene ili prekida kampanje u…