Najpopularniji oblik marketinga

sve popularniji oblik marketinga danas niži troškovi oglašavanja i promocije u odnosu na tradicionalne medije mogućnost preciznog ciljanja željenih skupina globalni doseg marketinške kampanje stalno oglašavanje (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) široki spektar korisnika koji su izloženi kampanji praćenje učinka i rezultata kampanje u stvarnom vremenu mogućnost promjene ili prekida kampanje u…

Info pult - Oglašavanje na stranicama PPC

Oglašavanje na tražilicama (PPC)

PPC (pay per click) PPC (pay per click) kampanja je oblik oglašavanja koji uključuje prezentaciju oglasa na prvim stranicama tražilica potencijalnim kupcima koji su zainteresirani za određeni proizvod ili uslugu, a kao što i samo ime kampanje sugerira, oglasi se naplaćuju isključivo po učinku, tj. po ostvarenom kliku. Kod nas se koristi platforma poznata kao…