Najpopularniji oblik marketinga

sve popularniji oblik marketinga danas niži troškovi oglašavanja i promocije u odnosu na tradicionalne medije mogućnost preciznog ciljanja željenih skupina globalni doseg marketinške kampanje stalno oglašavanje (24 sata na dan, 7 dana u tjednu) široki spektar korisnika koji su izloženi kampanji praćenje učinka i rezultata kampanje u stvarnom vremenu mogućnost promjene ili prekida kampanje u…

Info pult - SEO - optimizacija za pretraživače

SEO – optimizacija za web tražilice

Kontinuirani proces poboljšavanja pozicije Optimizacija sadržaja za web stranice (SEO) je kontinuirani proces poboljšavanja pozicije web stranice na web tražilicama, kako bi se ista prikazala na što višem mjestu u rezultatima pretrage te rezultirala povećanjem vidljivosti i posjete. Optimizacija web stranice obuhvaća istraživanje ključnih riječi, analizu konkurencije, definiranje ciljanih korisnika, optimizaciju internih linkova te odredišnih…