[email protected]   098 93 81 995
Oglašavanje putem banner oglasa

Oglašavanje putem banner oglasa

Oglašavanje putem banner oglasa najčešći je oblik oglašavanja na Internetu. Radi se o dinamičnim ili statičnim slikama na web stranicama, a prikazuju oglašivačku poruku poduzeća. Oni su ujedno i linkovi pa klikom na njega otvara nam se web stranica tog poduzeća. Banner oglasi su u početku imali standardiziranu veličinu 468×60 piksela, ali danas ih ima svih veličina i varijacija.

  • Pop-up i pop-under prozori su oglasi koji se otvaraju paralelno sa učitanom web stranicom, ali u zasebnom okviru te često irirtitaju korisnike.
  • Interstitial oglasi pojavljuju se između dvije web stranice. Otvaraju se dok prelazimo s jedne stranice na drugu te također iritiraju korisnike.
  • Rich media oglasi su oni koji koriste animaciju, zvuk i interaktivne elemente. Omogućuju visok stupanj kreativnosti i zapaženi su.
Web stranice kao kolekcija resursa

Web stranice kao kolekcija resursa

Kolekcija internetskih resursa

Web stranice (web site) su kolekcija internetskih resursa – HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i skripti. Složeniji sustavi web stranica (npr. web shop) čine web aplikaciju baziranu na posebnom hardveru i softveru. Dokumentima unutar web stranica se pristupa preko zajedničkog korijenskog URL-a, odn. web adrese, koja se često naziva i homepage. Svi dokumenti su najčešće su spremljeni na istom web serveru. Poveznice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica. Korijenska web adresa, koja se najčešće naziva internetska domena, čini vrijednu karakteristiku svakog site-a. Složenije web stranice koriste web aplikacije napisane u nekom od programskih jezika (PHP, ASP, JSP, …) za stvaranje sadržaja spajanjem pripremljenih grafičkih predložaka i sadržaja iz baze podataka (na poslužiteljskoj strani), i neki skriptni jezik poput JavaScripta ili VBScripta (na klijentskoj strani).

Što je web dizajn?

Što je web dizajn?

Web dizajn je vrsta dizajna, u mnogim segmentima srodna grafičkom dizajnu – također kombinira tipografiju, ilustraciju, fotografiju, multimediju, te, kao i u grafičkom dizajnu poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici. No, bitna značajka koja web dizajn distancira od grafičkog dizajna jest u izvedbenom dijelu: osim što je potrebno poznavati tehničku prirodu Interneta, web dizajn je specifičan zbog svoje dinamičke strukture: web stranice su “žive”, granaju se i neprestano obnavljaju.