[email protected]   098 93 81 995

Uvjeti korištenja / Način plaćanja / Izjava o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka / Izjava o sigurnosti online plaćanja

Uvod

1.Sve usluge javno su dostupne na internet stranici Davatelja usluga, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.webkreativa.hr.

2 Davatelj usluge će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. Davatelj usluge se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 12 sata nakon vidljive uplate.

3 Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom.

4 Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke WEB KREATIVA j.d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza.

Način plaćanja

WEB KREATIVA Vam osigurava plaćanje jednokratno karticama, na rate karticama ili plaćanje općom uplatnicom te internet bankarstvo

Plaćanje kreditnim karticama:  

  • American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro jednokratno
  • American Express kreditnom karticom do 24 rate
  • Diners kreditnom karticom do 24 rate
  • MasterCard i Visa Avenue Mall kreditnim karticama Zagrebačke banke do 24 rate
  • Visa Inspire i Maestro karticama Privredne banke Zagreb do 24 rate

Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, usluga se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. WEB KREATIVA stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

                  

              

Opće odredbe

1 Svako sklapanje ugovora Davatelj usluge čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća Ugovor potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

2 U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj, ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti Davatelju usluge ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

3 Davatelj usluga ima pravo odbiti sklapanje Ugovora u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Ugovorom.

4 Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

5 Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni e-mail adrese ili osobnih kontakt podataka, u protivnom smatrat će se da su podaci ispravni i da je dostava svih obavijesti od strane Davatelja usluga valjano isporučena na temelju postojećih podataka u evidenciji Davatelja. Isključivo je Korisnik odgovoran za točnost upisane e-mail adrese kod Davatelja i sve aktivnosti i zahtjevi prema Davatelju putem takve e-mail adrese smatraju se pravovaljanim.

6 Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

7 Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

Odredbe za Davatelja usluga

1 Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 22:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

2 U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 2 dana unaprijed.

3 Davatelj usluga se obvezuje da će FTP, HTTP, POP3, MySQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99,50% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.

4 Davatelj usluga je ugovorio uslugu nadgledanja raspoloživosti Servisa kod treće i neutralne strane i jedino njihovi rezultati bit će mjerodavni kod utvrđivanja raspoloživosti.

5 Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

a) hakerski napad na mrežnu, softversku i poslužiteljsku komponentu,
b) greška Korisnika, ili kršenje Ugovora od strane Korisnika,
c) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
d) radovi na održavanju mrežnih, softverskih i poslužiteljskih komponenti,
e) DDoS napadi na poslužitelj i mrežu,
f) problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,
g) utjecaj više sile.

6 Davatelj usluga radi minimalno dnevni i tjedni backup vaših podataka. Ukoliko je potreban povratak podataka korisničkog hosting računa iz backupa, u mogućnosti smo isti pružiti.

7 Iako Davatelj usluge radi minimalno dnevni i tjedni backup te omogućuje preko NAS backupa dodatnu sigurnost vaših podataka, Davatelj usluga ne može snositi odgovornost za gubitak podataka uslijed povrata backupa ili u slučaju neispravnosti Backup arhive stoga je vrlo važno da korisnik redovito izrađujete svoje vlastite backup sigurnosne kopije.

8 Davatelj usluge omogućuje korisniku mogućnost da samostalno radi backup kroz administracijski panel za svaki hosting paketa u bilo koje vrijeme.

9 Davatelj usluge može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti prema Korisniku prebacivati korisnički paket sa jednog servera na drugi server a u svrhu optimizirane raspodjele opterećenja na serverima.

10 Davatelj usluge primarnu mrežnu i server opremu ima smještenu ili zakupljenu u data centru u Hrvatskoj, sekundarnu mrežnu i server opremu ima smještenu ili zakupljenu u data centru na više lokacija unutar Europe. Davatelj usluge može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti prema Korisniku prebacivati korisnički paket sa primarnog data centra u sekundarni data centar.

11 Davatelj usluge može odbiti zahtjev Korisnika za povećanjem ili smanjenjem zakupljenog paketa ili aktivne količine resursa na serveru uz pisano obrazloženje Korisniku usluga ili podnositelju Zahtjeva.

Odredbe za Korisnika

1 Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.

2 Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

3 Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, pornografski sadržaj, neželjene email poruke,
c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
d) se spajao na IRC ili P2P servise, držao PROXY ili Adult skripte, ili širio VIRUS
e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
g) prekršio ili pokušao prekršiti Ugovor
h) dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga trećim osobama,
i) zlonamjerno trošio neograničen podatkovni promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera na način opisan u točki
j) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

4 Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela Ugovora točke 3

5 Korisnik Hosting usluga se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti/trošiti više od:

a) 100% jedne procesorske jezgre na duže vrijeme,
b) 512 MB memorije na duže vrijeme,
c) 5 MB mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
d) 2 MB disk I/O resursa na duže vrijeme,
e) 200.000 inode file objekata (računajući sve mape i datoteke),
f) 30 istovremenih konekcija prema FTP servisu po jednoj IP adresi,
g) 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
h) 25 istovremenih konekcija prema MySQL servisu, ili više od 15% diskovne kvote po MySQL bazi podataka,
i) 30 istovremenih konekcija prema POP3, IMAP ili SMTP servisu po jednoj IP adresi,
j) 5 procesa “Entry Process" with LSAPI na duže vrijeme

6 Davatelj usluga omogućuje korisnicima neograničen (FLAT) promet prema internetu kod nekih računa. Neograničen promet nije namijenjen za zlonamjerno trošenje prometa (npr. neograničen upload datoteka na server te distribuciju na internetu i sl.)

7 Korisnik prihvaća da će koristiti web hosting pakete samo za vlastito namijenjene aplikacije te objavljivanje internet stranice.

8 Korisnik usluga web reseller hosting paketa obavezuje da će svoj zakupljeni paket koristiti prema Fair usage opciji odnosno da svojim radom neće ugrožavati rad drugih stranica smještenih na serveru.

9 Ukoliko Korisnik ugrozi rad ostalih stranica, korisnik će biti privremeno suspendiran do otklanjanja nastaloga problema uz obavijest Davatelja o suspenziji.

10 Ukoliko Korisnik šalje velike količine neželjenih e-mail poruka, SPAM Spaming, Unsolicited Commerce Email, phishing mail, biti će privremeno suspendiran uz obavijest Davatelja.
Korisnik mora dobiti prethodno odobrenje ovlaštene osobe Davatelja usluge za svaku masovnu ili komercijalnu elektronsku poštu. Takvo odobrenje će se dati Korisniku usluge ukoliko dokaže da ispunjava najmanje sljedeće zahtjeve, i to:

a) primatelji kojima Korisnik planira slati elektronsku poštu prethodno su dali svoju privolu za primanje elektronske pošte,
b) Korisnikovi postupci za dobivanje pristanka uključuju razumne načine koji bi osigurali da je osoba koja daje pristanak ujedno i vlasnik elektronske pošte za koju je pristanak dan,
c) Korisnik za čitavo vrijeme važenja Ugovora o pružanju usluga mora držati dokaz o pristanku primatelja na primanje elektronske pošte u obliku koji se može trenutno predočiti na zahtjev Davatelja usluga,
d) Korisnik mora imati uspostavljene postupke koji omogućavaju primatelju elektronske poruke da povuče svoj pristanak na primanje takve pošte.
e) Korisnik mora imati Politiku o privatnosti postavljenu na svaku domenu vezano uz elektronsku poštu koja mora biti lako dostupna i uočljiva trećim osobama.

11 Davatelj će u slučaju kontinuiranih i utemeljenih ABUSE prijava privremeno suspendirati Korisniku uslugu. Davatelj se ne obvezuje proslijediti Korisniku prijavu od kojeg se očekuje trenutna reakcija i otklanjanje incidenta.

Izjava o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja WEB KREATIVA j.d.o.o. i Općih uvjeta poslovanja. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici www.webkreativa.hr i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka WEB KREATIVA j.d.o.o.

WEB KREATIVA j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.webkreativa.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti svojih kupaca.

Upućuju se kupci Internet stranice da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke prikuplja i kako ih koristi.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]

Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice www.webkreativa.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internetske stranice.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.webkreativa.hr

Ovu Izjavu o povjerljivosti, WEB KREATIVA j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na Internet stranici.

WEB KREATIVA j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na www.webkreativa.hr Internet stranicu. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.webkreativa.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, WEB KREATIVA j.d.o.o. će od  Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i www.webkreativa.hr odvija sigurnim protokolom. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

www.webkreativa.hr neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

Osobne podatke će www.webkreativa.hr koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži www.webkreativa.hr Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected] U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao uvjet kupnje proizvoda Internet stranici, www.webkreativa.hr traži privolu Korisnika da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj  kartice) prilikom plaćanja kreditnim ili debitnim karticama biti pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. www.webkreativa.hr ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima.

Podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen.

Zaštitu podataka www.webkreativa.hr uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.

www.webkreativa.hr preporuča Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti  (barem jednom na godišnjem nivou).

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.webkreativa.hr Internetsku stranicu. www.webkreativa.hr ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Pokrećete posao, trebate web stranicu? Javite nam se

Zatražite ponudu za izradu web stranice!